• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej 2017

DE K R E T

Działając po myśli kanonu 536 KPK
oraz Statutu parafialnej rady duszpasterskiej w Archidiecezji Katowickiej,

zarządzam przeprowadzenie wyborów do parafialnych rad duszpasterskich w parafiach Archidiecezji Katowickiej
na kolejną pięcioletnią kadencję.

Przy organizacji wyborów należy kierować się dyspozycjami zawartymi w Zasadach wyborów parafialnych rad duszpasterskich w archidiecezji katowickiej.

Należy także zastosować terminarz dołączony przez kancelarię Kurii Metropolitalnej, w którym określone są poszczególne etapy procedury wyborczej.

Wyrażam nadzieję, że kolejne wybory do rad duszpasterskich przysłużą się do ożywienia wspólnot parafialnych i pozwolą duszpasterzom pozyskać dobrych doradców i współpracowników, chętnie uczestniczących w ich trosce duszpasterskiej.

Z pasterskim błogosławieństwem

† Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki

Ks. Jan Smolec Kanclerz Kurii Metropolitalnej

Katowice, 3 kwietnia 2017 r. VA I - 7770/17

1. Kandydatami na członków Rady są pełnoletni (to znaczy liczący przynajmniej osiemnaście lat) katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z nienagannych postaw moralnych.

2.Wyboru członków Rady dokonuje się jednocześnie w całej archidiecezji katowickiej w terminie określonym przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego.

3.Miesiąc przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków Rady. Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej proboszczowi (podając: imię, nazwisko, rok urodzenia, zawód i ulicę zamieszkania). Lista kandydatów zostaje zamknięta tydzień przed wyborami.

4. Kandydatów można zgłaszać do 9 czerwca br. Wybory będą miały miejsce 18 czerwca br.

 

Uncategorised

Logowanie / Rejestracja

Można użyć uwierzytelniania Gmail