Pielgrzymka dzieci wczesnokomunijnych

W sobotę 22 czerwca, dzieci które w tym roku przystąpiły do wczesnej Komunii św. wraz z rodzicami, panią katechetką Edytą i ks. proboszczem wyjechały na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Boskiej Leśniowskiej – Patronki Rodzin. Po przyjeździe na miejsce ”nasze” małe dzieciaczki uczestniczyły we Mszy św. koncelebrowanej wraz z dziećmi z innych parafii. .Przygrywanie pani Edyty na gitarze i wspólny śpiew uświetnił Eucharystię.
Po nabożeństwie wszyscy otrzymali indywidualne błogosławieństwo, a także mogli wysłuchać krótkiej historii o Sanktuarium MB Leśniowskiej. Gdy oddaliśmy” Bogu-co boskie” cała grupa udała się na wielkie grilowanie, dzieci na zabawę a rodzice na biesiadowanie i wspólne rozmowy. Po „kulinarnej uczcie” każdy miał czas na wyciszenie, modlitwę i zwiedzenie sanktuarium. Gdy opuszczaliśmy już MB Leśniowską na pożegnanie dzieciaki otrzymały od ks. proboszcza słodki upominek. Kolejnym etapem naszej pielgrzymki była krótka wizyta u MB Częstochowskiej, gdzie każdy miał czas na modlitwę, i zwiedzanie Jasnej Góry. Pełni wrażeń z uśmiechem na ustach, wdzięczni za wspaniałą pogodę i opiekę Matki Bożej cała grupa wróciła bezpiecznie na Wirek.

 

Logowanie / Rejestracja

Można użyć uwierzytelniania Gmail