Franciszkański Zakon Świeckich

III Zakon Franciszkański inaczej zwany Franciszkańskim Zakonem Świeckich /FZS/

Opiera się na regule dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Nową regułę FZŚ zatwierdził papież Paweł VI 22. czerwca 1978r. listem Seraficki Patriarcha.

FZŚ jest jedna z instytucji Kościoła, która ma określony cel, pełna strukturę organizacyjna, rządzi się pełnymi normami i prawami zatwierdzonymi przez Kościół.

Normami prawnymi dla FZŚ są: Kodeks Prawa Kanonicznego, Reguła FZŚ, Konstytucje Generalne i Statuty partykularne.

                            

 

Reguła i życie Franciszkanów świeckich jest następujące:

Zachować Ewangelie Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując świętego Franciszka z Asyżu, do którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi,
Chrystus, dar miłości Ojca jest drogą do Niego, jest prawdą, w którą wprowadza nas Duch Święty, jest życiem, które nam w pełni ofiarował.


FZŚ dzieli się na wspólnoty różnych stopni: miejscowe, regionalne, narodowe i międzynarodowe, z których każda posiada w Kościele własną osobowość moralną. Te zaś wspólnoty różnych stopni są połączonej podporządkowane sobie wzajemnie według norm tej Reguły i Konstytucji. Organizowane są rekolekcje dla FZŚ w Panewnikach w Domu Prowincjalnym Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny wg schematu Domu Prowincjalnego.

Informacje o miejscowym FZŚ przy parafii
św. Wawrzyńca w Rudzie Śląskiej 10

Tutejsza wspólnota FZŚ została założona 8. stycznia 2000r. Asystentem Duchowym wspólnoty jest obecnie o. Miron Górecki OFM prowincjalny asystent dla regionu katowickiego z siedzibą w Katowichach-Panewnikach.

Wspólnota tutejsza liczy obecnie 13 sióstr i 7 braci.

Osoby wstępujące do wspólnoty przechodzą III etapy:

Okres przygotowania do wstąpienia do FZŚ postulat,
Rozpoczęcie formacji w FZŚ nowicjat,
Uroczyste przyrzeczenie profesja przyjęcie do FZŚ.

Zasadą życia Franciszkanów Świeckich jest naśladować świętego naszego Ojca Franciszka, na drodze ewangelicznej doskonałości; czytanie Pisma Św. i wszędzie głosić i dzielić się pokojem i dobrem.

Wspólnota spotyka się na comiesięcznych zebraniach w druga sobote miesiąca po mszy św. o 8.15, podczas których modlimy się z naszego modlitewnika "Pokój i Dobro". Zawarte w nim jest wszystko, czego wymagają praktyki FZŚ, np.: Liturgia Godzin, obszerny zbiór modlitw, nabożeństw i pieśni. Przed miesięcznym zebraniem uczestniczymy w Najświętszej Ofierze Mszy Św.

Logowanie / Rejestracja

Można użyć uwierzytelniania Gmail