Katecheza Dorosłych

Katecheza dorosłych jest w duszpasterstwie parafii niezwykle ważna. Ma ona miejsce przy różnych okazjach. Spotkania rodziców dzieci przygotowywanych do Komunii św., rodziców młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, katecheza chrzcielna, przedmałżeńska. Potrzeba jest także regularnej, systematycznej katechezy dorosłych. Stąd ci, którzy chcą bardziej poznać, więcej dowiedzieć się mogą to uczynić.

Grupa katechezy dorosłych spotyka się od jesieni 2010r. Aktualnie spotyka się ona w I i III wtorek miesiąca w Domu Parafialnym. Jej przewodnikiem jest ks. Dariusz Wroński.

Katecheza Dorosłych

Logowanie / Rejestracja

Można użyć uwierzytelniania Gmail