Legion Maryi

W naszej parafii istnieją 3 grupy legionowe. Członkowie aktywni podejmują osobistą formację na cotygodniowych spotkaniach, angażują się również w prace apostolskie.
Prezydium MB Różanca św. - poniedziałek po Mszy św. wieczornej w salce w domu parafialnym
Prezydium MB Pięknej Miłości - poniedziałek o godz 16 . 30 w salce w domu parafialnym
Prezydium MB Nieustającej Pomocy - środa po Mszy św. porannej w salce w domu parafialnym
Członków wspierających jest 500. Wspomagają oni członków aktywnych w ich dziele apostolskim poprzez odmawianie modlitw i jednej części różańca świętego. Opiekunem duchowym Legionu Maryi jest ks. Proboszcz Andrzej Nowara.
            
Zapraszamy na spotkania.
Spotkania rozpoczynają się modlitwą z "Tesery", który jest modlitewnikiem Legionu. Oprócz przepisanych modlitw obowiązuje na spotkaniu rozważanie jednej części różańca. Po modlitwie składane są sprawozdania z wykonanej pracy apostolskiej, następnie przyjmuje się dalsze zadania na kolejny tydzień. Zadania wyznacza duszpasterz.

Apostolat
Czynna praca apostolska legionistów polega na docieraniu do coraz szerszych kręgów ludzi wierzących i niewierzących, niesieniu im wsparcia duchowego oraz podtrzymaniu i pogłębieniu wiary katolickiej. Przykłady pracy apostolskiej podejmowanej przez członków Legionu Maryi:
- Odwiedzanie auksyliatorów ,ludzi samotnych, starszych i chorych w domach, domach opieki społecznej.
- Pomoc w organizowaniu pracy duszpasterskiej w parafii np. wspieranie organizacji uroczystości religijnych.
- Rozpowszechnianie prasy i książek katolickich wśród parafian.
- Prowadzenie i udział w PPC w Ostrawie oraz apostolacie ulicznym w Nowym Bytomiu.
- Prowadzenie modlitwy w kaplicy szpitalnej w Bielszowicach.

redagowała s.Teresa

 

Legion Maryi

Logowanie / Rejestracja

Można użyć uwierzytelniania Gmail