Proboszczowie

  • Dittrich Karol (1866 - 1868) kuratus kaplicy św. Wawrzyńca
  • Weinhold Ernest (1869 - 1894) kuratus, proboszcz, budowniczy kościoła
  • Gutsfeld Antoni (1894 - 1922) proboszcz, budowniczy drugiego kościoła
  • Szczygłowski Jan (1922 - 1953) proboszcz
  • Pietroszek Leopold (1953 - 1962) proboszcz
  • Pucher Robert (1962 - 1977) proboszcz
  • Tabacki Kazimierz (1977 - 1979) proboszcz
  • Seligman Konrad (1979 - 1989) proboszcz
  • Zając Franciszek (1989 - 2010) proboszcz

Logowanie / Rejestracja

Można użyć uwierzytelniania Gmail