Poradnia Życia Rodzinnego

W okresie wakacyjnym poradnia czynna od 17 do 31 lipca po wcześniejszym  telefonicznym umówieniu sie.

 

Informacje dotyczące wizyt w Poradni Życia Rodzinnego


1. W Archidiecezji Katowickiej narzeczeni powinni odbyć trzy spotkania w Poradni przedmałżeńskiej (należy zaplanować trzy różne terminy).
2. Spotkania nie mogą odbyć się tego samego dnia.
3. Można korzystać ze wszystkich Poradni na terenie całej Archidiecezji. 
4. Na spotkania w ramach przygotowania do małżeństwa należy umawiać się zawsze razem (w parze). Informujemy jednak, że w razie dodatkowej potrzeby istnieje również możliwość umówienia się na spotkanie indywidualne.

Kontakt z doradcami ::

530 819 656    516 767 057

Poradnia znajduje się w domu katechetycznym na I piętrze

Godziny otwarcia poradni:

poniedziałek 18-20

środa 17-19

 

Sakramenty

Najświętszy Sakrament

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

Czwartek: 17.00 - 18.00 (modlimy się w tym czasie o trzeźwość i szacunek dla ludzkiego życia od momentu poczęcia)

Sobota: 17.00 - 18.00 (w tym czasie okazja do spowiedzi)

Dzień Wiecznej Adoracji: 30 kwietnia i 30 października

 

 

Sakramenty

Bierzmowanie

I. Informacje wstępne

 

 1. Przygotowanie dalsze do bierzmowania rozpoczyna się w naszej parafii w momencie rozpoczęcia przez kandydata nauki w gimnazjum.
 1. Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozpoczyna się w III kl. Gimnazjum.
 1. Przygotowanie do sakramentu odbywa się w domu rodzinnym, w szkole – w ramach katechezy, i w parafii – katecheza parafialna.
 1. Rodzice współpracują wraz z Kościołem i uczestniczą w wysiłkach godnego, świadomego przygotowania swoich dzieci do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.
 1. Właściwym miejscem przygotowania i przyjęcia wszystkich sakramentów w tym bierzmowania jest parafia na terenie której się mieszka.
 1. Rozpoczynając naukę w gimnazjum, młodzież otrzymuje indeks, który obowiązuje ją przez cały okres przygotowania do bierzmowania. Wpisy do indeksu dokonywane są zarówno na terenie naszej parafii jak i poza nią. Do obowiązku młodzieży należy więc zabieranie indeksów, wszędzie tam, gdzie uczestniczy w nabożeństwach, i w sakramencie pokuty. Przez okres przygotowania do bierzmowania należy także rozumieć czas wakacji (Msze święte niedzielne, a także regularna miesięczna spowiedź)
 1. Każde nieuczciwe zachowanie, przyłapanie na fałszowaniu indeksów, brak kulturalnego i zachowania się w kościele podczas nabożeństw, stanowi poważną rację do zdyskwalifikowania kandydata z dalszego przygotowania.
 1. Na każdym etapie przygotowania do bierzmowania, uczeń stara się o jak najlepszą ocenę śródroczną i roczną z religii. Warunkiem dopuszczenia do sakramentu, jest regularne uczestnictwo w katechezie szkolnej. Ks. opiekun bierze także pod uwagę opinię katechety, na temat kandydata.
 1. Upoważnionymi osobami do dokonywania wpisów w indeksie są: księża, Panowie kościelni, oraz animatorzy grup.

 

II. Przebieg przygotowania dalszego

 

1.        Kl. I gimnazjum: udział w Mszach świętych niedzielnych i młodzieżowych (2 piątek m-ca), spowiedź miesięczna

2.        Kl. II gimnazjum j/w + 4 śródroczne konferencje ks. opiekuna + udział (4 razy) w modlitwie wspólnotowej.

 

III. Przebieg przygotowania bezpośredniego

 

 1. Przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się na początku roku szkolnego w kl. III.  W tym celu kandydat osobiście przychodzi na spotkanie (termin wcześniej jest podany w ramach ogłoszeń duszpasterskich) wraz z indeksem.
 1. Młodzież jest włączona w grono kandydatów do bierzmowania podczas uroczystej Mszy świętej, lub nabożeństwa. Kandydaci przyniosą na ten dzień uzupełnione deklaracje, które pobrali w dniu zapisów. W czasie Mszy świętej publicznie wyrażają wtedy  gotowość do podjęcia wymagań związanych z przygotowaniem do bierzmowania
 1. Podczas bezpośredniego przygotowania do bierzmowania, młodzież uczestniczy w poszczególnych wydarzeniach roku liturgicznego:

- nabożeństwa różańcowe- minimum x10

- roraty – minimum x 6

-droga krzyżowa- minimum x 2

-Gorzkie żale- minimum  x 2

            -nabożeństwa majowe – minimum x10  

 1. Młodzież uczestniczy także  w spotkaniach w małych grupach – ze swoim animatorem, poprzedzonych (lub zakończonych) wspólnym udziałem we Mszy świętej. Zachęca się, aby kandydaci do bierzmowania czynnie włączyli się w Eucharystię (czytanie lekcji, psalm, procesja z darami)  Młodzież dba także o regularną spowiedź świętą miesięczną, przygotowując się do niej w sposób staranny.
 1. Osoby, które były ochrzczone poza parafią powinny do końca listopada dostarczyć odpowiedni dokument: metrykę chrztu, lub kserokopię pamiątki chrztu z czytelnym podpisem szafarza sakramentu, pieczęcią parafialną.
 1. Młodzież, która uczestniczy w przygotowaniu bezpośrednim do bierzmowania, jest przydzielona do poszczególnych grup. BARDZO WAŻNE. Kandydat chodzi tylko na spotkanie ze swoim animatorem i ze swoją grupą (nie ma zamieniania, kombinowania, przekładania).
 1. Dopuszczalne są dwie nieobecności (łącznie) na spotkaniach z księdzem czy z animatorem w grupach. Rodzic może usprawiedliwić swoje dziecko do tygodnia czasu. Po upływie tego terminu wszelkie wyjaśnienia nie będą przyjmowane.
 1. Przygotowanie do bierzmowania zakończone jest dniem skupienia, który może przybierać różne formy (np. pieszej pielgrzymki do Piekar Śl.) W tygodniu którym udzielany jest sakrament, młodzież bierze udział w nabożeństwie pokutnym oraz próbie (razem ze świadkami) przed uroczystością bierzmowania.
 1. Szczególną troską duszpasterską pragnie także otoczyć się rodziców kandydatów do bierzmowania. Z myślą o nich będą organizowane śródroczne spotkania formacyjno –organizacyjne. W czasie tych spotkań będzie się informowało rodziców o aktualnym stanie przygotowania ich dzieci do sakramentu bierzmowania

10.  Odpowiedzialnym za przygotowanie do sakramentu bierzmowania, jest tutejszy wikariusz – ks. Sławomir Tupaj. Kontakt:  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 

 

 

 

 

Sakramenty

Pokuta

Okazja do sakramentu pojednania:

30 minut przed każdą Mszą św.

W sobotę 17.00 - 18.00

 

Sakramenty

Małżeństwo

Dokumenty potrzebne do spisania protokołu:

 1. formularze do zawarcia związku konkordatowego lub akt ślubu
 2. świadectwo chrztu do zawarcia związku małżeńskiego
 3. świadectwo ukończenia katechizacji z zakresu szkoły ponadpodstawowej
 4. dowód osobisty

Obowiązkowo do zrobienia przed ślubem:

 1. poradnia życia małżeńskiego (dwa spotkania) poradnictwo odbywa się po umówieniu spotkania z p. Powiernik
 2. nauki przedślubne: 2 piątek o 18.00 i 2 sobota o 10.00 marca, czerwca, września i grudnia w domu parafialnym
 3. dzień skupienia dla narzeczonych-pierwsza niedziela marca, czerwca, września i grudnia o g. 14.00 na Kochłowicach w parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej

Ważne: w czasie wakacji nie ma poradnictwa i nauk

Sakramenty

Więcej artykułów…

 1. Chrzest

Podkategorie

  Logowanie / Rejestracja

  Można użyć uwierzytelniania Gmail